Vuonna 1978 Sidersky aloitti opintonsa Kiovan polyteknisessä koulussa erikoisalanaan äänitekniikan insinööri. Samaan aikaan hän alkoi harrastaa sukellusta Atlantis –klubilla ja harjoittaa itsekseen joogaa vaikeasti saatavilla olleiden omakustannuskirjojen avulla. Erikielisten tietojen etsiskely joogasta ja sen alkulähteistä on ajan myötä kasvanut valtavaksi joogaa käsittelevien kirjojen ja artikkelien luetteloksi, jotka nyt ovat venäjänkielisen lukijoiden käytettävissä Siderskyn käännösten ansiosta.

20-vuotiaana Andrej suoritti urheilusukelluksen ohjaajan tutkinnon. Siitä alkoi hänen opettajantyönsä. Ensimmäisten omien opettajiensa tapaan Andrejkin käytti joogaharjoituksia apunaan urheilijoiden valmennuksessa. Ääneen tästä oli vaarallista puhua, koska jooga oli Neuvostoliitossa virallisesti kielletty 80-luvun lopulle asti. Vasta vuonna 1988 suoritettuaan urheilun parissa työskentelevien ammattitaidon täydennyskurssin Kiovan liikunta- ja urheiluyliopistossa Siderskij alkoi opettaa joogaa laillisesti. Vuosina 1989-1990 hän johti Kiovan lääketieteellisen keskuksen Avicennan joogaterapian osastoa.

Jatkaessaan hatha –joogan tutkimista Sidersky tapasi monia itä- ja länsimaisia mestareita. Hänen omien sanojensa mukaan erityisen suuresti hänen oman harjoitusmenetelmänsä tyyliin ovat vaikuttaneet opiskelu Victor van Kootenin ja Angela Farmerin luona, ystävyys ja tiedonvaihto australialaisen joogamestarin Shandor Remeten kanssa, työskentely chi kungin mestarin Chen Van Pein kanssa, kohtaamiset mestari Bal Mukund Shingin ja Shri Indar Nathin kanssa, vietnamilaisen taolaisjoogin Chiong Shinin harjoitukset, wushun ja taijiquanin kiinalaiset tyylit.

Monen muun tunnetun opettajan lailla myös Sidersky kulki tien ”klassisesta” intuitiiviseen joogan harjoittamiseen. Kokeillessaan itse kaikkia tekniikoita hän loukkasi itsensä useasti ja etsi sen jälkeen ”korjauskeinoja”. Nämä kokemukset johtivat tarpeeseen kehittää optimaalinen harjoitusjärjestelmä, jonka avulla olisi mahdollista oppia joogaa ”nollatasolta” lähtien loukkaamatta itseään ja samalla päästen mahdollisimman nopeasti tulokseen.

Tätä järjestelmää alettiin kutsua nimellä YOGA23. Kehittäessään metodiaan Sidersky otti hatha –joogan harjoittamisen fyysisten ja energeettisten aspektien (eli vaikutus ihmisen kehoon ja energetiikkaan) sijasta pohjaksi informatiivisen aspektin. Vertauskuvallisesti sanoen (muutoin sitä ei voi kuvatakaan) Sidersky löysi keinon käyttää joogan asanoita kielenä, symbolikokoelmana, joita voi harjoituksen aikana muuntaa ”sanoiksi” ja ”lauseiksi”. Tällä tavalla voi kehoa harjoittaessaan päästä kiinni Maailmankaikkeuden informaatiomatriisiin, josta käsin on mahdollista ”muotoilla” mikä tahansa ”tilaus” ilmentymään jokapäiväisessä elämässä – alkaen terveestä kehosta rajattomiin mahdollisuuksiin oman luovan potentiaalinsa löytämisessä. A. Siderskyn lähestymistapa hatha –joogan oppimiseen ja harjoittamiseen on yksi tehokkaimmista. Sillä on ollut suuri merkitys joogan leviämiseen ja kehittymiseen Venäjällä ja muissa entisen Neuvostoliiton maissa. Tavattuaan Siderskyn vuonna 1992 amerikkalainen Joseph Denham lähti etsimään ”samantapaista”, mutta alkuperäistä intialaista joogaopettajaa. Tämä johti maailmankiertueeseen Pattabhi Joisin kanssa, mistä alkoi Astanga-Vinyasa –joogan laaja leviäminen lännessä.

Nykyään YOGA23 on kansainvälinen projekti, jossa on mukana monia osallistujia – opettajia ja harjoittajia koko maailmasta. Sen lähtöpiste on Kiovassa, Siderskyn joogastudiossa, jonka opetuspuolen johtajana toimii mestarin tytär, Elena Siderskaya. YOGA23:n myötä kehitetty metodiluettelo on jo aikaa sitten kasvanut joogan oppimisen ja opettamisen metodiseksi järjestelmäksi. Studion tiloissa koulutetaan jatkuvasti ohjaajia.

SITAATIT

”Miksi sinusta tuntuu koko ajan siltä, että olet jotakin velkaa niille, joita rakastat? Eikö siksi, että sielusi syvyydessä oletat, että rakastamasi ihmiset olisivat jotakin velkaa sinulle?”

”…. vakava suhtautuminen Henkiseen Tiehen tai sotilaan tiehen - sekin on ansa. Siihen pudonnutta ihmistä ei kykene pelastamaan edes kuolema…”

ANDREJ SIDERSKYN KIRJAT

 1. Nothing Personal. M:Nika-Centr, 2002
 2. Kolmas voiman avautuminen. M: Nika-Centr, 2005
 3. Hatha –jooga. Käsitteellinen kuvaus
 4. Kahdeksan piirin jooga. Omnio –harjoitusteknologia. Nollatason sarjat. M: Nika-Centr, 2006
 5. Nuoruuden lähde uudelle aikakaudelle. Siderskij Andrej, Zikejev Denis, Shevchenko Olga.
 6. Ei mitään myöhemmäksi. M: Starklight, 2004

ANDREJ SIDERSKYN KÄÄNNÖKSIÄ VENÄJÄN KIELELLE

 1. Swami Shivananda: Joogaterapia. Peter Kelder
 2. Nuoruudenlähde – tiibetiläisten laamojen ikivanha harjoitus
 3. Carlos Castaneda: Unennäön taito
 4. Carlos Castaneda: Toinen todellisuus
 5. Carlos Castaneda: Matka Ixtlaniin
 6. Richard Bach: Lokki Joonatan
 7. Richard Bach: Siipien lahja
 8. Richard Bach: Illuusio
 9. Richard Bach: Lahja sille, joka on syntynyt lentämään

LÄHDEAINEISTOT

 1. YOGA23 –harjoitusmenetelmän viralliset nettisivut
  http://www.yoga23.com/
 2. Andrej Siderskin Kiovan joogastudion nettisivut
  http://www.yoga.ua/
 3. A. Siderskin ”psykotaiteen” edustusto Venäjällä
  http://www.vgallery.ru/ru/artists/artists_sidersky.htm